Sponsring, sponsringsstrategi och aktivering

SPONSRING

Att som företag sponsra ett event är många gånger ett effektivt sätt att föra ihop sitt varumärke med sin målgrupp. Men för att en sponsring ska bli lyckad krävs både tid och resurser samt en passande fit mellan utvalt arrangemang och varumärke. Som sponsrings-partner ser vi till att allt paketets innehåll blir fyllt till brädden och riktigt snyggt inslaget.

SPONSRINGSSTRATEGI
Vi hjälper till att hitta rätt arrangemang som passar ert varumärke och mål, vi hjälper till med förhandling och avtalsskrivning så att ni får ut så mycket som möjligt av er investering.

AKTIVERA DITT SPONSORSKAP
Sponsorrättigheten är bara halva kostnaden för en sponsor, den andra halvan är aktivering av sitt sponsorskap. Vi är experter på att maximera ert sponsorskap så att ni får så mycket exponering som möjligt.

DIGITALA & SOCIALA MEDIER
Sociala medier-kampanjer
Webbproduktion
Bloggregister

Läs mer →